Основни подаци
Апотека Параћин
(централна апотека)
Краља Петра I, 69
35250 Параћин
Тел: 035 / 573 184

Радно време:
7 - 24 сата
(сваким даном)
Апотека 20
(у згради Дома здравља)
Мајора Марка бб
35250 Параћин
Тел: 035 / 563 750

Радно време:
07 - 21 сати
(радним данима и
суботом од 07 до 14)
Апотека 30
(у Поповцу)
село Поповац
35254 Поповац


Радно време:
07 - 14 сати
(радним данима)
Апотека 40
(у Рашевици)
село Рашевица
35206 Рашевица


Радно време:
07 - 14 сати
(радним данима)
Апотека 50
(у Доњој Мутници)
село Доња Мутница
35255 Доња Мутница


Радно време:
07 - 14 сати
(радним данима)