Основни подаци

Јавне набавке - Апотека Параћин 2022

План јавних набавки 2022

Листа Д - поновљени поступак

Листа Д

Набавка мед-тех. помагала

Јавне набавке - Апотека Параћин 2021

Набавка лекова са Д листе лекова

Набавка медицинско-техничких помагала

Набавка електричне енергије